دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:45 ب.ظ
 
اطلاعیه
عنوان ماژول :اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نمرات عملی و آزمایشگاهیدانشجویان گرامی لطفاً هر چه سریعتر نسبت به مشخص نمودن وضعیت نمرات عملی و

آزمایشگاهی اخذ شده در نیمسال اول 92-91 از طریق مسئول آزمایشگاهها ، اساتید و مدیران گروه

مربوطه اقدام نمائید.

تذکر مهم: در صورت عدم پیگیری تا قبل از تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان ، این دسته از دروس حذف

و مجدداً باید اخذ گردند.

اطلاعیه ها
عنوان ماژول :اطلاعیه ها
آدرس