جمعه 19 آذر ماه 1395
09:14 ق.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1395/08/04

حسابداري

دريافت

1395/06/27

مهندسی برق

دريافت

1395/08/24

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1395/08/03

مديريت دولتي

دريافت

1395/07/05

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ، 

1395/07/05

فیزیک , آز فیزیک 1 و 2 تمامی رشته ها

دريافت

1395/07/27

مديريت جهانگردي

دریافت

1395/07/05

علوم اجتماعي

دريافت

1395/08/02

جغرافيا  کارشناسی و  کارشناسی ارشد

دريافت ،  کارشناسی ارشد

1395/07/28

علوم سياسي

دريافت

1395/07/10

اقتصاد

دريافت

1395/08/10

تاریخ

دريافت

1395/08/04

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1395/07/17

حقوق

دريافت

1395/07/19

روانشناسی

دریافت

1395/07/09

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

1395/07/09

 

زبان انگلیسی

دريافت

1395/08/09

ارشد ژئومورفولوژی

دريافت

1395/08/08

 کارشناسی ، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

 دریافت برنامه کارشناسی و  دريافت ارشد

1395/06/27

زیست شناسی 

دريافت

1395/08/04

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

1395/08/05

علوم تربیتی

دريافت

1395/07/06

مهندسی عمران

دريافت

1395/07/05

مهندسی کشاورزی

دريافت

1395/08/02

مهندسی معماری

دريافت

1395/08/08

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1395/08/02

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

1395/08/02

مدیریت بازرگاني

دريافت

1395/07/05

مدیریت صنعتی

دریافت

1395/07/05

مهندسی صنایع

دريافت  

1395/07/05

الهیات

الهیات

1395/06/29

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1395/08/08

برنامه گروه معارف اسلامی دریافت

1395/08/15

آزما یشگاه الکترونیک دریافت

1395/08/16

  آزمایشگاه فیزیک 2 تمامی رشته ها دریافت

1395/07/27

ریاضی دریافت 1395/08/02
برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

395/08/16

آزمایشگاه مکانیک سیالات دریافت

1395/08/16

مهندسی صنایع غذایی دریافت

1395/08/04

آزمایشگاه شیمی دریافت

1395/08/16

آزمایشگاه زیست شناسی دریافت

1395/08/16

آز مایشگاه فیزیک 1 دریافت

1395/08/23

 فارسی عمومی دریافت

1395/08/17

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1395/08/23

کلاس درس زبان عمومی (کلیه رشته ها )

دریافت

1395/08/16

کارگاه عمومی

دریافت

1395/09/06

آزمایشگاه مهندسی عمران دریافت 1395/09/14
برنامه کلاسهای پزشکی قانونی( ساعت برگزاری کلاس 10 صبح ) مکان ادراه پزشکی قانونی - روبروی بیمارستان شهید قاضی دریافت 1395/09/15
     
     

 

آدرس