جمعه 10 بهمن ماه 1393
08:05 ق.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سالتحصیلی 94-93

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

حسابداري

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی برق

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

مديريت دولتي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

 

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

فیزیک

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مديريت جهانگردي

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

 

علوم اجتماعي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد. 

جغرافيا

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم سياسي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

اقتصاد

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی

تئوری و عملی

متعاقبا اعلام میگردد.

حقوق

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

روانشناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان انگلیسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زیست شناسی 

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تربیتی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی عمران

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی کشاورزی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی معماری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان و ادبیات عربی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت بازرگاني

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت صنعتی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

الهیات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی شهر سازی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 (جهت مشخص شدن گروه درسی خود روی کلمه گروه بندی کلیک نمایید) دریافت و گروه بندی

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  تربیت بدنی عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

مهندسی صنایع غذایی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

آدرس