پنجشنبه 26 مرداد ماه 1396
01:06 ب.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

آشنایی با دفاع مقدس

دریافت 1396/01/30

آزمایشگاه الکترونیک

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه فیزیک 1

دريافت

1395/11/13

  آزمایشگاه فیزیک 2 تمامی رشته ها

دريافت

1395/11/13

آزمایشگاه شیمی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه زیست شناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مهندسی عمران

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد

1395/11/19

اقتصاد

دریافت

1395/12/08

الهیات

دريافت

1395/11/16

 پزشکی قانونی

دريافت 

متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ

دريافت

1395/12/09

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1396/01/26

تربیت بدنی

تئوری و عملی  وشنا عملی

1395/11/25

حسابداري

دریافت

1395/011/09

حقوق

دریافت

1395/11/23

 جغرافیا کارشناسی

دریافت

1395/12/11

ارشد جغرافیای سیاسی

دریافت  ،

برنامه مخصوص ورودیهای بهمن

1396/02/03

    ارشد ژئو مورفولوژی

دريافت

1395/12/14

روانشناسی

دریافت

1395/12/11

روانشناسی کارشناسی ارشد

دريافت

1395/12/14

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر 

دريافت

1396/01/16

زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

1395/12/14

زبان انگلیسی

دريافت

1395/12/15

زیست شناسی و صنایع غذایی

دريافت

1395/12/17

زبان و ادبیات عربی  ارشد

دریافت

1396/01/23

زمین شناسی

دريافت

1395/12/09

 فارسی عمومی

دريافت

1395/12/11

فیزیک  

دريافت

1395/12/17

علوم اجتماعي و روزنامه نگاری

دريافت

1396/01/15

علوم تربیتی

کارشناسی  

1395/11/23

علوم سياسي

دريافت

1395/12/08

کارگاه ریخته گری

دریافت 1396/01/23

کارگاه برق ، جوش و ماشین های الکتریکی 1

دریافت

1396/02/11

گروه معارف اسلامی

دريافت

1396/02/02

مدیریت بازرگاني

دریافت

1395/12/15

مديريت دولتي

دريافت  

1395/12/15

مديريت جهانگردي

دریافت

1395/12/15

 

مدیریت صنعتی

دريافت

1395/12/15

مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

دریافت

1395/11/16

مهندسی برق

دریافت

1395/12/17

مهندسی شهر سازی

دریافت

1395/12/14

مهندسی شیمی

دریافت

1395/12/17

مهندسی صنایع

دریافت

1395/11/16

مهندسی عمران

دریافت

1395/11/16

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دریافت

1395/12/11

مهندسی کشاورزی

دریافت

1395/12/22

مهندسی معماری

دریافت

1395/12/14

برنامه کلیه دروس گروه معارف دریافت

1396/02/02

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

آدرس