پنجشنبه 6 آبان ماه 1395
02:30 ق.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1395/08/04

حسابداري

دريافت

1395/06/27

مهندسی برق

دريافت

1395/07/28

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1395/08/03

مديريت دولتي

دريافت

1395/07/05

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ، 

1395/07/05

فیزیک , آز فیزیک 1 و 2 تمامی رشته ها

دريافت

1395/07/27

مديريت جهانگردي

دریافت

1395/07/05

علوم اجتماعي

دريافت

1395/08/02

جغرافيا  کارشناسی و  کارشناسی ارشد

دريافت ،  کارشناسی ارشد

1395/07/28

علوم سياسي

دريافت

1395/07/10

اقتصاد

دريافت

1395/07/10

تاریخ

دريافت

1395/08/04

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1395/07/17

حقوق

دريافت

1395/07/19

روانشناسی

دریافت

1395/07/09

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

1395/07/09

 

زبان انگلیسی

دريافت

1395/07/03

ارشد ژئومورفولوژی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1395/06/27

زیست شناسی 

دريافت

1395/08/04

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

1395/08/05

علوم تربیتی

دريافت

1395/07/06

مهندسی عمران

دريافت

1395/07/05

مهندسی کشاورزی

دريافت

1395/08/02

مهندسی معماری

دريافت

1395/07/24

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1395/08/02

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

1395/08/02

مدیریت بازرگاني

دريافت

1395/07/05

مدیریت صنعتی

دریافت

1395/07/05

مهندسی صنایع

دريافت  

1395/07/05

الهیات

الهیات

1395/06/29

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1395/07/24

برنامه هفتگی اندیشه 1 و  2  برادران و خواهران دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آشنایی با قانون اساسی و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (خواهران و برادارن) ، آیین زندگی برادران دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 1 و 2 تمامی رشته ها دریافت

1395/07/27

ریاضی دریافت 1395/08/02
برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

انقلاب اسلامی و فر هنگ و تمدن اسلام (  برادران و خواهران) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

مهندسی صنایع غذایی دریافت

1395/08/04

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران خواهران ، فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی ( خواهران و برادران ) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

آیین زندگی خواهران  ---   تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه (برادران و خواهران ) -- دانش خانواده و جمعیت (برادران و خواهران) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

 

 

 

آدرس