پنجشنبه 14 اسفند ماه 1393
05:46 ب.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1393-12-12

حسابداري

دريافت

1393-12-09

مهندسی برق

دريافت

1393-12-14

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1393-11-30

مديريت دولتي

دريافت

1393-12-12

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

1393-11-24

فیزیک

دريافت

1393-12-10

مديريت جهانگردي

دریافت

1393-12-12

علوم اجتماعي

دريافت

1393-12-10

جغرافيا

دريافت

1393-12-12

علوم سياسي

دريافت

1393-12-09

اقتصاد

دريافت

1393-12-04

تاریخ

دريافت

1393-12-10

تربیت بدنی

تئوری و عملی

1393-12-10

حقوق

دريافت

1393-12-10

روانشناسی

دريافت

1393-12-07

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

1393-12-07

زبان انگلیسی

دريافت

1393-12-07

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

1393-11-26

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1393-11-26

زیست شناسی 

دريافت

1393-12-12

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تربیتی

دريافت

1393-12-12

مهندسی عمران

دريافت

1393-11-24

مهندسی کشاورزی

دريافت

1393-12-07

مهندسی معماری

دريافت

1393-12-10

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دريافت

1393-11-29

روزنامه نگاری

دريافت

1393-12-03

زمین شناسی

دریافت

1393-12-07

مدیریت بازرگاني

دريافت

1393-12-12

مدیریت صنعتی

دريافت

1393-12-12

مهندسی صنایع

دريافت

1393-11-24

الهیات

الهیات/

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

1393-12-10

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1393-12-10

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 (جهت مشخص شدن گروه درسی خود روی کلمه گروه بندی کلیک نمایید) دریافت و گروه بندی

متعاقبا اعلام میگردد.

  آشنایی با دفاع مقدس دریافت

1393-12-10

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  تربیت بدنی عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

1393-12-12

 

آدرس