شنبه 7 آذر ماه 1394
02:06 ق.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1394/07/28

حسابداري

دريافت

1394/08/03

مهندسی برق

دريافت

1394/08/03

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1394/08/03

مديريت دولتي

دريافت

1394/08/17

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ،  برنامه مشترک

1394/07/08

فیزیک

دريافت

1394/07/09

مديريت جهانگردي

دریافت

1394/08/17

علوم اجتماعي

دريافت

1394/07/27

جغرافيا

دريافت

1394/07/29

علوم سياسي

دريافت

1394/07/28

اقتصاد

دريافت

1394/07/07

تاریخ

دريافت

1394/07/22

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1394/08/03

حقوق

دريافت

1394/07/12

روانشناسی

دریافت

1394/07/27

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

1394/07/14

زبان انگلیسی

دريافت

1394/07/19

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1394/07/15

زیست شناسی 

دريافت

1394/07/22

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

1394/08/12

علوم تربیتی

دريافت

1394/08/11

مهندسی عمران

دريافت

1394/07/06

مهندسی کشاورزی

دريافت

1394/08/07

مهندسی معماری

دريافت

1394/07/27

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1394/08/21

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

1394/07/25

مدیریت بازرگاني

دريافت

1394/08/17

مدیریت صنعتی

دريافت

1394/08/17

مهندسی صنایع

دريافت  ،  برنامه مشترک

1394/07/08

الهیات

الهیات/

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

1394/07/19

 

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1394/07/27

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 دریافت

1394/08/19

  آشنایی با دفاع مقدس دریافت

1394/08/19

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

1394/08/01

 آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

1394/08/01

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

1394/08/10

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

1394/07/28

آزمایشگاه الکترونیک دریافت

1394/08/01

 آزمایشگاه شیمی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی دریافت

1394-08-10

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1394/08/12

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

 

 

 

آدرس