شنبه 29 آذر ماه 1393
05:02 ب.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سالتحصیلی 92-93

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1393/07/01

حسابداري

دريافت

1393/07/23

مهندسی برق

دريافت

1393/07/07

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1393/08/08

مديريت دولتي

دريافت

1393/08/07

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

1393/07/05

فیزیک

دريافت

1393/07/26

مديريت جهانگردي

دریافت

1393/08/07

علوم اجتماعي

دريافت

1393/07/17

جغرافيا

دريافت

1393/08/07

علوم سياسي

دريافت

1393/08/14

اقتصاد

دريافت

1393/07/23

تاریخ

دريافت

1393/07/23

تربیت بدنی

تئوری و عملی

1393/07/23

حقوق

دريافت

1393/08/01

روانشناسی

دريافت

1393/07/27

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

1393/07/24

زبان انگلیسی

دريافت

1393/07/02

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

1393/08/06

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1393/08/06

زیست شناسی 

دريافت

1393/07/07

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

علوم تربیتی

دريافت

1393/07/12

مهندسی عمران

دريافت

1393/07/03

مهندسی کشاورزی

دريافت

1393/07/23

مهندسی معماری

دريافت

1393/07/30

زبان و ادبیات عربی

دريافت

1393/08/06

روزنامه نگاری

دريافت

1393/09/09

زمین شناسی

دریافت

1393/07/12

مدیریت بازرگاني

دريافت

1393/08/07

مدیریت صنعتی

دريافت

1393/08/07

مهندسی صنایع

دريافت

1393/07/05

الهیات

دريافت

1393/07/24

مهندسی شهر سازی

دريافت

1393/07/30

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 (جهت مشخص شدن گروه درسی خود روی کلمه گروه بندی کلیک نمایید) دریافت و گروه بندی

هنوز اعلام نگردیده است.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

1393/07/014

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

1393/07/14

  تربیت بدنی عمومی دریافت

1393/08/29

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی صنایع غذایی دریافت 1393/07/07

 

آدرس