یکشنبه 25 بهمن ماه 1394
09:14 ق.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

حسابداري

دريافت

1394/11/14

مهندسی برق

دريافت

1394/11/24

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1394/11/21

مديريت دولتي

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ، 

1394/11/21

فیزیک

دريافت

1394-11-21

مديريت جهانگردي

دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

علوم اجتماعي

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

جغرافيا

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

علوم سياسي

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

اقتصاد

دريافت

1394/11/24

تاریخ

دريافت

1394/11/19

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1394/11/24

حقوق

دريافت

1394/11/19

روانشناسی

دریافت

1394/11/19

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

1394/11/19

زبان انگلیسی

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

زیست شناسی 

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

علوم تربیتی

دريافت

1394-11-20

مهندسی عمران

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

مهندسی کشاورزی

دريافت

1394-11-21

مهندسی معماری

دريافت

1394/11/25

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1394/11/25

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

مدیریت بازرگاني

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

مدیریت صنعتی

دريافت

متعاقباً اعلام میگردد.

مهندسی صنایع

دريافت  

1394/11/21

الهیات

الهیات/

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

1394/11/19

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1394/11/25

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

  آشنایی با دفاع مقدس دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

 آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

آزمایشگاه الکترونیک دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

 آزمایشگاه شیمی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

متعاقباً اعلام میگردد.

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

 

 

 

آدرس