سه شنبه 21 مهر ماه 1394
03:23 ب.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1394/07/06

حسابداري

دريافت

1394/07/08

مهندسی برق

دريافت

1394/07/14

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1394/07/12

مديريت دولتي

دريافت

1394/07/06

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ،  برنامه مشترک

1394/07/08

فیزیک

دريافت

1394/07/09

مديريت جهانگردي

دریافت

1394/07/06

علوم اجتماعي

دريافت

1394/07/19

جغرافيا

دريافت

1394/07/06

علوم سياسي

دريافت

1394/07/15

اقتصاد

دريافت

1394/07/07

تاریخ

دريافت

1394/07/11

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1394/07/14

حقوق

دريافت

1394/07/12

روانشناسی

دریافت

1394/07/09

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

1394/07/14

زبان انگلیسی

دريافت

1394/07/19

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1394/07/15

زیست شناسی 

دريافت

1394/07/07

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تربیتی

دريافت

1394/07/11

مهندسی عمران

دريافت

1394/07/06

مهندسی کشاورزی

دريافت

1394/07/07

مهندسی معماری

دريافت

1394/07/16

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1394/07/15

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

1394/07/20

مدیریت بازرگاني

دريافت

1394/07/06 

مدیریت صنعتی

دريافت

1394/07/06

مهندسی صنایع

دريافت  ،  برنامه مشترک

1394/07/08

الهیات

الهیات/

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

1394/07/19

 

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1394/07/16

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آشنایی با دفاع مقدس دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه الکترونیک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 آزمایشگاه شیمی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

1394/07/20

 

آدرس