دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:44 ب.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

آشنایی با دفاع مقدس

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه الکترونیک

دريافت

1397/08/05

آزمایشگاه شیمی

دريافت

1397/08/05

آزمایشگاه زیست شناسی

دريافت

1397/08/05

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دريافت

1397/08/05

آزمایشگاه مهندسی عمران

دريافت

1397/08/05

ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد

1397/07/09

اقتصاد

دریافت

1397/07/29

الهیات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ارشد عربی دریافت 1397/08/02
 پزشکی قانونی

دريافت 

متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1397/08/12

تربیت بدنی

تئوری

عملی 

1397/08/05

حسابداري

دریافت

1397/07/23

حقوق

کلاس 201

کلاس 406

1397/07/04

 جغرافیا کارشناسی

دریافت

1397/08/02

ارشد جغرافیای سیاسی

دریافت 

1397/08/09

ارشد جامعه شناسی

دریافت

1397/08/18

ارشد ریاضی دریافت 1397/07/14

    ارشد ژئو مورفولوژی

دريافت

1397/08/09

روانشناسی

دریافت

1397/07/29

روانشناسی کارشناسی ارشد

دريافت

1397/07/07

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر 

دريافت

1397/07/10

زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان انگلیسی

دريافت

1397/08/02

زیست شناسی

دريافت

1397/08/05

زبان و ادبیات عربی  ارشد

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دريافت

1397/08/09

 فارسی عمومی

دريافت

1397/08/20

فیزیک   و آزمایشگاه فیزیک

دريافت

1397/08/27

جامعه شناسی و  روزنامه نگاری

دريافت

1397/08/19

علوم تربیتی

کارشناسی  

1397/08/07

علوم سياسي

دريافت

1397/08/18

کارگاه ریخته گری

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارگاه برق ، جوش و ماشین های الکتریکی 1

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

گروه معارف اسلامی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت بازرگاني

دریافت

1397/07/29

مديريت دولتي

دريافت  

1397/07/29

مديريت جهانگردي

دریافت

1397/07/29

 

مدیریت صنعتی

دريافت

1397/07/29

مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

دریافت

1397/08/02

مهندسی برق

دریافت

1397/08/02

مهندسی شهر سازی

دریافت

1397/08/07

مهندسی شیمی

دریافت

1397/08/05

مهندسی صنایع

دریافت

1397/08/02

مهندسی عمران

دریافت

1397/08/02

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دریافت

1397/07/29

مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها)

دریافت

1397/08/26

مهندسی معماری

دریافت

1397/08/07

برنامه کلیه دروس گروه معارف دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

آدرس