چهارشنبه 27 دی ماه 1396
06:23 ق.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

آشنایی با دفاع مقدس

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه الکترونیک

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه فیزیک 1

دريافت

1396/08/14

  آزمایشگاه فیزیک 2 تمامی رشته ها

دريافت

1396/08/14

آزمایشگاه شیمی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه زیست شناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مهندسی عمران

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد

1396/07/17

اقتصاد

دریافت

1396/08/07

الهیات

دريافت

1396/07/29

 پزشکی قانونی

دريافت 

متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1396/08/09

تربیت بدنی

تئوری

عملی 

1396/08/08

حسابداري

دریافت

1396/06/29

حقوق

کلاس 101 ،

کلاس 106

1396/08/15

 جغرافیا کارشناسی

دریافت

1396/07/29

ارشد جغرافیای سیاسی

دریافت  ،

1396/07/17

ارشد جامعه شناسی

دریافت 1396/07/04

    ارشد ژئو مورفولوژی

دريافت

1396/07/29

روانشناسی

دریافت

1396/07/11

روانشناسی کارشناسی ارشد

دريافت

1396/07/11

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر 

دريافت

1396/08/29

زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

1396/08/02

زبان انگلیسی

دريافت

1396/07/17

زیست شناسی و صنایع غذایی

دريافت

1396/07/30

زبان و ادبیات عربی  ارشد

دریافت

1396/07/26

زمین شناسی

دريافت

1396/08/01

 فارسی عمومی

دريافت

1396/08/22

فیزیک  

دريافت

1396/08/14

علوم اجتماعي و روزنامه نگاری

دريافت

1396/08/13

علوم تربیتی

کارشناسی  

1396/07/04

علوم سياسي

دريافت

1396/07/17

کارگاه ریخته گری

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارگاه برق ، جوش و ماشین های الکتریکی 1

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

گروه معارف اسلامی

دريافت

1396/09/21

مدیریت بازرگاني

دریافت

1396/08/15

مديريت دولتي

دريافت  

1396/08/15

مديريت جهانگردي

دریافت

1396/08/15

 

مدیریت صنعتی

دريافت

1396/08/15

مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

دریافت

1396/07/11

مهندسی برق

دریافت

1396/08/06

مهندسی شهر سازی

دریافت

1396/08/29

مهندسی شیمی

دریافت

1396/07/30

مهندسی صنایع

دریافت

1396/07/11

مهندسی عمران

دریافت

1396/07/17

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دریافت

1396/08/29

مهندسی کشاورزی

دریافت

1396/08/10

مهندسی معماری

دریافت

1396/08/15

برنامه کلیه دروس گروه معارف دریافت

1396/09/21

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

آدرس