دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
01:31 ق.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سالتحصیلی 92-93

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

حسابداري

دريافت

1393/06/29

مهندسی برق

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مديريت دولتي

دريافت

1393/06/29

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

فیزیک

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مديريت جهانگردي

دریافت

1393/06/29

علوم اجتماعي

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

جغرافيا

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

علوم سياسي

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است

اقتصاد

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

تاریخ

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

تربیت بدنی

تئوری و عملی

هنوز اعلام نگردیده است.

حقوق

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

روانشناسی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

زبان انگلیسی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

زیست شناسی – مهندسی صنایع غذایی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

علوم تربیتی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی عمران

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی کشاورزی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی معماری

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

زبان و ادبیات عرب

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

روزنامه نگاری

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

زمین شناسی

دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

مدیریت بازرگاني

دريافت

1393/06/29

مدیریت صنعتی

دريافت

1393/06/29

مهندسی صنایع

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

الهیات

دریافت      الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن )

هنوز اعلام نگردیده است.

مهندسی شهر سازی

دريافت

هنوز اعلام نگردیده است.

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 (جهت مشخص شدن گروه درسی خود روی کلمه گروه بندی کلیک نمایید) دریافت و گروه بندی

هنوز اعلام نگردیده است.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

 آزمایشگاه گیاه شناسی (زیست) دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

هنوز اعلام نگردیده است.

     

 

آدرس