یکشنبه 3 بهمن ماه 1395
05:43 ب.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

آزمایشگاه الکترونیک

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه فیزیک 1

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 2 تمامی رشته ها

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه شیمی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه زیست شناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

آزمایشگاه مهندسی عمران

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ادبیات فارسی

کارشناسی ،  کارشناسی ارشد

متعاقبا اعلام میگردد.

اقتصاد

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

الهیات

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 پزشکی قانونی

دريافت 

متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

تربیت بدنی

تئوری و عملی

متعاقبا اعلام میگردد.

حسابداري

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

حقوق

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 جغرافیا کارشناسی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

   جغرافیا ارشد ژئو مورفولوژی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

روانشناسی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

روانشناسی کارشناسی ارشد

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر 

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان انگلیسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زیست شناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

فیزیک , آز فیزیک 1 و 2 تمامی رشته ها  

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم اجتماعي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تربیتی

کارشناسی  ،   ارشد

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم سياسي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

کارگاه عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

گروه معارف اسلامی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت بازرگاني

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مديريت دولتي

دريافت  

متعاقبا اعلام میگردد.

مديريت جهانگردي

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

مدیریت صنعتی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی برق

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی شهر سازی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی شیمی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی عمران

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دریافت

1395/11/03

مهندسی کشاورزی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی معماری

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

آدرس