شنبه 7 شهریور ماه 1394
03:51 ب.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1393-12-12

حسابداري

دريافت

1393-12-09

مهندسی برق

دريافت

1393-12-14

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1393-12-23

مديريت دولتي

دريافت

1393-12-12

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

1393-11-24

فیزیک

دريافت

1393-12-10

مديريت جهانگردي

دریافت

1393-12-12

علوم اجتماعي

دريافت

1393-12-10

جغرافيا

دريافت

1393-12-12

علوم سياسي

دريافت

1394-01-25

اقتصاد

دريافت

1393-12-04

تاریخ

دريافت

1393-12-10

تربیت بدنی

تئوری و عملی

1393-12-10

حقوق

دريافت

1393-12-16

روانشناسی

دريافت

1393-12-07

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

1393-12-17

زبان انگلیسی

دريافت

1393-12-07

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

1393-12-19

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1393-11-26

زیست شناسی 

دريافت

1393-12-12

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

علوم تربیتی

دريافت

1393-12-12

مهندسی عمران

دريافت

1393-12-16

مهندسی کشاورزی

دريافت

1393-12-16

مهندسی معماری

دريافت

1393-12-24

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دريافت

1393-11-29

روزنامه نگاری

دريافت

1393-12-03

زمین شناسی

دریافت

1393-12-19

مدیریت بازرگاني

دريافت

1393-12-12

مدیریت صنعتی

دريافت

1393-12-12

مهندسی صنایع

دريافت

1393-11-24

الهیات

الهیات/

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

1393-12-10

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1393-12-16

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 دریافت

1394-01-16

  آشنایی با دفاع مقدس دریافت

1393-12-10

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

1393-12-24

  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

1393-12-24

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

1394-01-29

آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مهندسی صنایع غذایی دریافت

1393-12-12

آزمایشگاه الکترونیک دریافت

1393-12-24

 آزمایشگاه شیمی دریافت

1393-12-24

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

1393-12-24

 فارسی عمومی دریافت

1394-01-18

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

1394-01-25

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

1394-01-29

     

 

آدرس