یکشنبه 4 مهر ماه 1395
08:50 ب.ظ
 
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشگاه پیام نور مرکز سنندح

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

حسابداري

دريافت

1395/06/27

مهندسی برق

دريافت

1395/06/27

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1395/07/04

مديريت دولتي

دريافت

1395/06/27

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت  ، 

متعاقبا اعلام میگردد

فیزیک

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

مديريت جهانگردي

دریافت

1395/06/27

علوم اجتماعي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

جغرافيا

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

علوم سياسي

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

اقتصاد

دريافت

1395/07/03

تاریخ

دريافت

متعاقبا علام میگردد

تربیت بدنی

تئوری و  عملی

1395/06/27

حقوق

دريافت

1395/07/03

روانشناسی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

  کارشناسی ارشد روانشناسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

زبان انگلیسی

دريافت

1395/07/03

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1395/06/27

زیست شناسی 

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

علوم تربیتی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

مهندسی عمران

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد

مهندسی کشاورزی

دريافت

 

مهندسی معماری

دريافت

1395/06/27

زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی  ،   ارشد

1395/07/03

روزنامه نگاری

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

زمین شناسی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

مدیریت بازرگاني

دريافت

1395/06/27

مدیریت صنعتی

دریافت

1395/06/27

مهندسی صنایع

دريافت  

متعاقبا اعلام میگردد.

الهیات

الهیات

1395/06/29

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه هفتگی اندیشه 1 و  2  برادران و خواهران دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آشنایی با قانون اساسی و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (خواهران و برادارن) ، آیین زندگی برادران دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

 آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

انقلاب اسلامی و فر هنگ و تمدن اسلام (  برادران و خواهران) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

مهندسی صنایع غذایی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران خواهران ، فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی ( خواهران و برادران ) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

آیین زندگی خواهران  ---   تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه (برادران و خواهران ) -- دانش خانواده و جمعیت (برادران و خواهران) دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

   آزمایشگاه  زیست شناسی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 فارسی عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

تربیت بدنی کلاس عمومی دریافت

متعاقبا اعلام میگردد

کلاس درس زبان عمومی

دریافت

متعاقبا اعلام میگردد.

 

 

 

 

آدرس