چهارشنبه 12 شهریور ماه 1393
11:17 ق.ظ
 
نیمسال دوم
عنوان ماژول :نیمسال دوم
برنامه درسی
عنوان ماژول :برنامه درسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سالتحصیلی 92-93

نام رشته

دريافت فايل

تاريخ بروز رساني

مهندسی شیمی

دريافت

1392/11/29

حسابداري

دريافت

1392/12/11

مهندسی برق

دريافت

1392/12/13

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دريافت

1392/12/13

مديريت دولتي

دريافت

1393/01/18

مدیریت  پروژه و مدیریت اجرایی

دريافت

1392/11/19

فیزیک

دريافت

1392/12/13

مديريت جهانگردي

دریافت

1393/01/18

علوم اجتماعي

دريافت

1392/12/13

جغرافيا

دريافت

1392/11/16

علوم سياسي

دريافت

1392/12/11

اقتصاد

دريافت

1393/01/18

تاریخ

دريافت

1392/12/24

تربیت بدنی

تئوری و عملی

1392/11/26

حقوق

دريافت

1392/12/13

روانشناسی

دريافت

1392/11/21

ریاضی – آمار و علوم کامپیوتر

دريافت

1392/12/15

زبان انگلیسی

دريافت

1393/01/18

زبان و ادبیات فارسی

دريافت

1392/12/15

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دريافت

1392/12/15

زیست شناسی – مهندسی صنایع غذایی

دريافت

1393/01/18

علوم تجربی - حرفه و فن

دريافت

1393/02/13

علوم تربیتی

دريافت

1393/01/18

مهندسی عمران

دريافت

1392/11/19

مهندسی کشاورزی

دريافت

1392/12/13

مهندسی معماری

دريافت

1392/11/12

زبان و ادبیات عرب

دريافت

1392/12/11

روزنامه نگاری

دريافت

1392/12/15

زمین شناسی

دریافت

1393/01/18

مدیریت بازرگاني

دريافت

1393/01/18

مدیریت صنعتی

دريافت

1393/01/18

مهندسی صنایع

دريافت

1392/11/19

الهیات

دریافت      الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن )

1392/12/10

 

مهندسی شهر سازی

دريافت

1392/11/29

برنامه هفتگی اندیشه 1 و 2 (جهت مشخص شدن گروه درسی خود روی کلمه گروه بندی کلیک نمایید) دریافت و گروه بندی

1392/12/06

  آزمایشگاه فیزیک 1 دریافت 1392/11/30
  آزمایشگاه فیزیک 2 دریافت 1392/11/30
 آزمایشگاه گیاه شناسی (زیست) دریافت 1392/11/30
برنامه کلاسی  درس زبان عمومی کلیه رشته های تحصیلی دریافت 1392/12/17
آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک دریافت 1392/12/17
     

 

آدرس