چهارشنبه 27 دی ماه 1396
06:20 ق.ظ
 
آئین نامه ها
عنوان ماژول :آئین نامه ها

آئین نامه های شورای پژوهشی

 عنوان  دریافت فایل  تاریخ بارگذاری  توضیحات لازم
آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کردستان  دریافت    1394/07/11  
       
       
       

 

آدرس