سه شنبه 29 مهر ماه 1399
11:51 ق.ظ
 
فناوری
عنوان ماژول :فناوری

سمت                                            نام و نام خانوادگی                      مدرک تحصیلی

مدیر فناوری اطلاعات                            خالد ادیبی                              کارشناسی

کارشناس انفورماتیک                            سارا سجادی                           کارشناسی


 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس