دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:43 ب.ظ
 
آموزش
عنوان ماژول :آموزش

 

آموزش دانشگاه

 

سمت

نام و نام خانوادگی

کارشناس رشته

مسئول آموزش

امیر ظریف

--------------------------------------------------

کارشناس آموزش

سعید امیری

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس آموزش

ادریس بدره کرده

مترجمی زبان انگلیسی   -  زبان و ادبیات انگلیسی  -آموزش زبان انگلیسی ناپیوسته   - زبان وادبیات فارسی  -  تربیت بدنی - جغرافیا - آب و هوا شناسی - الهیات

کارشناس آموزش

هانا نعمتی

روانشناسی-  مهندسی عمران - مدیریت صنعتی - اقتصاد نظری - حسابداری - علوم اجتماعی - روزنامه نگاری

کارشناس آموزش

مهناز زمانپیرا

مهندسی نرم افزار - فناوری اطلاعات - علوم کامپیوتر- مهندسی کشاورزی - مهندسی برق (الکترونیک و کنترل ) مهندسی صنایع غذایی -

کارشناس آموزش

 

علوم تربیتی-  مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی - مهندسی صنایع - پروژه  واجرایی  - مهندسی شیمی

کارشناس آموزش

شهلا قادری 

 حقوق - مهندسی معماری - مهندسی شهر سازی - زبان و ادبیات عربی - علوم سیاسی - مدیریت جهانگردی - ریاضی و فیزیک و آمار - تاریخ

کارشناس آموزش

 

 

کارشناس آموزش

 

 

کارشناس آموزش

 

 

کارشناس آموزش

 

  

کارشناس آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس