دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:47 ب.ظ
 
معاونت دانشگاه
عنوان ماژول :معاونت دانشگاه

آرام عــزیزی؛ دکــترای تخصصی ریاضی کاربــردی

 

 

Curriculum Vitae

1) اطلاعات شخصي

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

مليت

جنس

وضع تأهل

آرام

عزیزی

29/06/61

ایرانی

مرد

متاهل

 

 

تلفن

همراه

E.mail

08733780882

-----

a.azizi@pnu.ac.ir

 

2) زمينه‌هاي تحصيلي:

نام رشته

مقطع

نام دانشگاه

معدل

تاريخ

ریاضی کاربردی

کارشناسی

تربیت معلم تهران

16.5

پیوسته

آنالیز عددی

کارشناسی ارشد

تربیت معلم تهران

16.5

پیوسته

آنالیز عددی

دکتری

تربیت معلم تهران

18

8/4/90

 

 

3) عنوان تز كارشناسي ارشد:

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

نمره

------

-----

-----

----

 

 

4) عنوان رساله دکتری:

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

نمره

مروری بر اعمال و همگرایی روش پریشندگی هوموتوپی

دکتر اسماعیل بابلیان

-----

عالی

 

 

5) كارهاي آموزشي

عنوان دوره

سطح

تاريخ

نام آموزشگاه/ دانشگاه

از

تا

تدریس دروس ریاضی

دانشگاه کردستان

85

85

دانشگاه کردستان

تدریس دروس ریاضی

دانشگاه آزاد

85

90

دانشگاه آزاد سنندج

تدریس دروس ریاضی

دانشگاه پیام نور

85

93

دانشگاه پیام نور سنندج

 

 

6) كارهاي اجرايي

 

عنوان شغل

مكان

تاريخ

نام نهاد

از

تا

مدیر بخش علوم پایه دانشگاه پیام نور استان کردستان

 

2/91

2/93

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

 

9/92

---

 

 

 

7) کارهای انتشاراتی

1لف) مقالات ISI:

1-E. Babolian, J. Saeidian, and A. Azizi, Application of the homotopy perturbation method to some nonlinear problems, Applied Mathematics Sciences, 45 (2009), 2215-2226.

 

2- E. Babolian, A. Azizi, and J. Saeidian, Some notes on using the homotopy perturbation method for solving time dependent differential equations, Mathematical and Computer Modeling, 50 (2009), 213-224.

 

ب)  مقالات علمی پژوهشی:

سایر مقالات

1- M. Ghasemi, M. Tavassoli Kajani, and A. Azizi, The application of homotopy perturbation method for solving Schrodinger equation, Mathematics Scientific Journal, 5 (2009), 47-55.

2- E. Babolian, M. Ghasemi, J. Saeidian, and A. Azizi, A general approach for applying homotopy perturbation method to differential and systems of differential equations, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 3280-3294, 2011.

3  - M. Ghasemi, A.azizi, and R. Khoshsiar Ghaziani, Homotopy equation for seven order Sawada-Kotera equation, Mathematics Scientific  Journal, (2012)

4  - Some notes on convergence of homotopy based methods for functional equations, Mathematics Scientific Journal, 8 (2), 2012, 21-31.

 

 

الف)  گردآوری کتاب

پ ) ترجمه کتاب

کتاب در دست ترجمه  با عنوان " کاربردهای موجک در مهندسی"

ج) همایش بین المللی :

1-On applying L-curve in regularization method for ill-posed problems, 2nd International Conference on Operation Research and Optimization (ORO2013)

Tehran University, Jan. 19-22, 2013.

 

چ)همایش داخلی

1- A new modification of discrete L-curve in Tikhonov regularization. 4th Iranian Conference on Numerical Analysis and its Applications, Khansar University, May 8-9,

2013.

 

2 – Ill-posed and linear inverse problem, 10th Iranian Conference on Differential Equations and Dynamical Systems, Babolsar. Iran.

 

8)راهنمای پایاننامه

 

الف) استاد راهنما

1 – مروری بر کاربرد موجک لزاندر در حل معادلات تابعی، سرکوت عبدی، شهریور 91

2 – مروری بر حل معادلات غیر خطی به روش جارات و جارات تعمیم یافته ،  سارا مروتی، تابستان 92

3 – روشهای مرتبه 6 برای حل دستگاه معادلات غیر خطی، خانم صدیقه آیینی، شهریور 92

4 – یک روش مرتبه 6 برای حل معادلات مرتبه 6، خانم حسین پناهی، شهریور 92

5 – بررسی دترمینانی چند جمله ایهای ایپل، خانم کاتورانی، شهریور 93

6 – روش هسته بازتولید برای حل معادلات انتگرال منفرد، خانم ضیایی، شهریور 93

7 – محاسبه معکوس ماتریسهای نواری، خانم صالحی، شهریور 93

 

1) ب)استاد داور

8 مورد داوری پایان نامه در آزاد کرمانشاه، شهریور 91

1 مورد داوری در شهریور 92 در آزاد همدان

 

پ)استاد  مشاور

کاربرد روش آنالیز هوموتوپی در حل معادلات دیفرانسیل، لقمان حسینی، تابستان 90

حل عددی معادله انتگرودیفرانسیل با استفاده از موجک هار، بهار حکیمی، زمستان 92

 

9) طرح های پژوهشی

 مجری اول طرح

1 - اصلاح انتخاب پارامتر روش پریشندگی هوموتوپی، در دانشگاه آزاد سنندج با مجوز پیام نور استان. اتمام در پاییز 90

2 – روش ال-منحنی اصلاح شده در منظم سازی تیخونوف، دانشگاه پیام نور. پاییز 93

 

مجری  دوم طرح

1

همکار طرح

1)

 

10) سایر :

پروژه های انجام شده در دوره تحصيل :

1- اعداد فازی و مرتب کردن آنها(کارشناسی)

2- درونيابی و حل معادلات فازی (کارشناسی)

3-آشنايی با رياضيات موجک (کارشناسی ارشد)

4-مروری بر کاربردهای موجک در حل معادلات تابعی ( دکتری)

5-مروری بر حل معادلات انتگرال به روش پريشندگی هوموتوپی (دکتری)

 

فعالیت های دانشجویی :

 کسب مدال نقره در مسابقات دانشجویی کشوری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در  سال 83.

 

آدرس