سه شنبه 29 مهر ماه 1399
12:38 ب.ظ
 
ریاست
عنوان ماژول :ریاست

نام : ایوب

نام خانوادگی : مرادی

مدارج علمی :

1- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

2- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

* پایان­نامه کارشناسی ارشد: مقایسه علم معانی با نظریات زبان­شناسی و کاربرد آن در بوستان سعدی.

3- دکتری تخصصی(PHD) زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

* رساله دکتری: تصحیح انتقادی اثر ارزشمند عبیدالله خویشگی قصوری در شرح و تحلیل اشعار حافظ با نام بحرالفراسه از دانشمندان به­نام افغانستان. این تصحیح با مقایسه چهار نسخه خطی موجود درکتابخانه­های مجلس و پاکستان و به همراه مقدمه و تعلیقات 216 صفحه­ای و در حجم کلی 1143 صفحه ارائه شده است.

1- آثار پژوهشی (مقالات و طرح­ها):

1-1- عبیدالله خویشگی، حافظ‌شناس ناشناس مجلةعلمی- پژوهشی زبان و ادب دانشکدة ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

1-2- مهمان در آیینة ادب فارسی چاپ شده در مجموعه مقالات ششمین مجمع بین­المللی استادن زبان و ادبیات فارسی

1-3- وحدت مسلمین در اشعار اقبال لاهوری چاپ شده در شمارة 94 مجلة علمی- پژوهشی دانش چاپ پاکستان، پذیرفته شده در همایش سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی دانشگاه پیام نور

1-4- سیمای امام علی(ع) در اشعار سنایی- چاپ شده در شماره 53 مجلة علمی-مرورینامة پارسی، دارای رتبة سوم بخش دانشگاهی نمایشگاه بین­المللی قران 1388

1-5- تأثیر واقعة عاشورا در صور خیال شعر فارسی دارای پذیرش از مجلة پیک نور، نشریه علمی تخصصی دانشگاه پیام نور، در نوبت چاپ

1-6- علم معانی و نظریةگرایس و چند راهبرد تازه پذیرفته­شده از سوی مجله علمی-پژوهشی زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی

1-7- انجام طرح پژوهشی(گرانت) سیمای امام علی در اشعار عطار، سنایی و اقبال لاهوری

1-8- تصحیح دیوان نظام استرآبادی شاعر قرن نهم هجری و از اولین شاعرانی که اشعار آیینی به­ویژه مدح امام علی(ع) را در شعر خود آورده است.

1-9- انواع واو در شعر سعدی در دست تهیه

1-10- ارائةسلسله‌مقالات علم معانی و نظریه‌های جدید زبان‌شناسی در مجلة دانشجویی جوهر دانشکدة ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

1-11- دبیر اجرایی همایش منطقه­ای قانون­پذیری در سال 1388 در شهرستان بیجار

1-12- عضو کمیتة علمی همایش منطقه­ای طلاق و پیامدهای آن در شهرستان سقز

2- سوابق تدریس و انجام پروژه‌های علمی:

1-1- دانشگاه پیام نور واحد شهریار سال تحصیلی 82-83 و 83-84

1-2- دانشگاه پیام نور بیجار- ترم اول سال تحصیلی 82-83

1-3- دانشگاه علامه طباطبایی از سال 83 تا 86 دانشکده‌های حسابداری و ادبیات، دروس عربی و فارسی عمومی

1-4- مؤسسه‌های آموزشی بهار، دانشگاهیان، متانت و پژوهش حد فاصل سالهای 83 تا 86

1-5- مدرس دوره‌هایمثنوی‌شناسی در دانشکدة ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی.

1-6- تدریس دروس کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، آموزشگاه متانت

1-7- تهیةنرم‌افزار فارسی عمومی در شرکت تویار سیستم با همکاری سید مهدی بی‌نظیر

3- سوابق اجرایی و مدیریتی :

3-1- رییس دانشگاه پیام نور مرکز بیجار از 1387 تا 1390

3-2- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان کردستان از سال 1387 تاکنون

3-3- عضو شورای اداری شهرستان بیجار

3-4- عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیجار

3-5- عضو کمیته انضباطی (بدوی و تجدید نظر) دانشگاه پیام نور استان کردستان

3-6- عضو کمیته حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی فرمانداری شهرستان بیجار

3-7- عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بیجار

3-8- عضو ستاد غدیر شهرستان بیجار

3-9 سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان از سال 1390 تا کنون

 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس