دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:45 ب.ظ
 
عنوان ماژول :متن
(جهت مشاهده، رزومه، برنامه حضور و برنامه کلاسی هر یک از اعضاء هیئت علمی لطفا بر روی نام آنها کلیک نمایید )
 

رزومه

برنامه کلاسی

برنامه حضور

مرتبه علمی

گروه

نام و نام خانوادگی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشیار

علوم اجتماعی

یعقوب احمدی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

کشاورزی

مختار فتحی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

جغرافیای سیاسی

اسکندر مرادی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

ادبیات فارسی

هادی یوسفی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

ادبیات عرب

فاروق نعمتی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

مدیریت

فریدون احمدی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

ادبیات عرب

جواد خانلری

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

روانشناسی

افشین صلاحیان

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

ریاضی

آرام عزیزی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت 

استادیار

روانشناسی

حسن غریبی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

تاریخ

عثمان یوسفی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

الهیات

فرهاد یوسفی پور

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

کشاورزی

فواد فاتحی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استادیار

ژئومورفولوژی

محمد صدیق قربانی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی

علی اکبر جدیدیان

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

الهیات

پرستو حاتمی شفق

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت 

دانشجوی دکتری

معماری

البرز داودی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

انور شاه محمدی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

فرهاد شریعتی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

فیزیک

عبد الجبار شکری

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

زبان انگلیسی

پرستو صلواتی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

جغرافیا

نگین عالی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت 

استادیار

ریاضی

یدالله کشاورزی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

روانشناسی

مریم مهدی عراقی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

مربی

علوم اجتماعی

امجد هدایت

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

دانشجوی دکتری

ریاضی

محمد علی هاشمی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

مربی

کشاورزی

محمد حیدری

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

مربی

مهندسی اجرایی و صنایع

مهدی گلباغی

دریافت

دریافت

مشاهده و دریافت

استاد یار بیو شیمی شهریار سعیدیان

 

آدرس