یکشنبه 8 اسفند ماه 1395
04:29 ق.ظ
 
[...]
ليست فارغ التحصيلاني که گواهي موقت آنها صادر گرديده است و در اولين فرصت ممکن جهت دريافت گواهي به واحد فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مرکز سنندج مراجعه فرمايند. جهت مشاهده ليست به منوي : اداره آموزش>>> امور فارغ التحصيلي در همين سايت مراجعه نماييد. [...]
[...]
[...]
قابل توجه کليه دانشجويان گرامي : کليه کلاسهاي دروس معارف دانشگاه پيام نور مرکز سنندج در فاصله زماني دوم تا چهارم ارديبهشت ماه 1396 برگزار ميگردد. [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
لیست شماره تماسهای دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
پرتال سازمان مرکزی پیام نور
سامانه رسیدگی به شکایت
دسترسی به سامانه های مورد نیاز دانشجویان
برنامه حضور اعضائ هیئت علمی مرکز
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
آدرس