شنبه 8 آذر ماه 1399
06:07 ق.ظ
 
سال 94 سال دولت و ملت /همدلي و همزباني [...]
ثبت نام پذيرش بدون آزمون پيام نور از تاريخ 94/8/4 لغايت 94/8/7 متقاضيان جهت ثبت نام در تاريخ هاي ذکر شده به سايت سازمان سنجش مراجعه نمايند. [...]
اطلاعيه مهم [...]
جهت دريافت برنامه نيمسال اول 94/95 به قسمت برنامه کلاسي مراجعه کنيد [...]
آغاز ثبت نام نويت شانزدهم دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
استانداری کردستان
پورتال سنندج
 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس